Cenik storitev

CENIK STORITEV V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Provizija pri nakupu, prodaji je  4% od prodajne cene (če posrednik posreduje za obe strani, plača vsaka polovico provizije)

Provizija pri najemu oziroma oddaji največ 2 mesečni najemnini.

 

DRUGA DOLOČILA

V plačilo za posredovanje ni vključeno plačilo za dodatne storitve.

Posrednik in naročnik se za posebno plačilo lahko dogovorita tudi za dodatne storitve, ki se obračunajo po ceniku dodatnih storitev.

CENIK DODATNIH STORITEV

Svetovanje – nepremičninski agent z veljavno licenco (1 ura) – 50 eur

Pregled listin – 50 eur

Pridobivanje ZK izpiska/mapne kopije – 20 eur

Priprava celotne dokumentacije za začetek prodaje/nakupa – 100 eur

Priprava celotne dokumentacije brez prepisov stroškov – 350 – 500 eur

Priprava celotne dokumentacije s prepisi stroškov – 600 – 1000 eur

Primopredaja in ureditev vseh prepisov – 100 eur

Oglaševanje prodaja/oddaja/mesec – 120 eur

Določitev tržne vrednosti nepremičnine – 80 eur

Priprava dokumentacije za DURS – DPN –  od 100 eur

Druge storitve po dogovoru z naročnikom ali po njegovem nalogu.

Za storitve, kjer so cene z razponom, se točna vrednost storitve določi ob pregledu dokumentacije in naročilu storitve.

 

CENIK ostalih stroškov

V primeru, da naročitelj po sklenitvi pogodbe o posredovanju in po tem, ko je nepremičninska družba zanj že opravila določene posle posredovanja, odstopi od pogodbe o posredovanju ali iz razlogov, ki so na njegovi strani, po tem ko je bilo dano naročilo za sestavo pogodbe, ki je predmet posredovanja, ne sklene te pogodbe, je dolžan nepremičninski družbi povrniti vse nastale stroške, zlasti:

  • stroške preverjanja pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, pridobitve izpiska iz zemljiške knjige, mapne kopije, potrdila o namenski rabi zemljišča oziroma lokacijske informacije in drugih potrdil sodnih ali upravnih organov, v znesku 50,00 EUR neto za vsako opravljeno dejanje, povečane za stroške sodnih in upravnih taks,
  • stroške oglaševanja v znesku 50,00 EUR neto za vsak objavljen oglas v tiskanih medijih,
  • stroške organizacije in vodenja ogledov ter sodelovanja pri pogajanjih v znesku 50,00 EUR neto za vsak opravljen ogled, povečane za stroške kilometrine in cestnine,
  • stroške ogleda nepremičnine z informativno oceno njene vrednosti v znesku 100,00 EUR neto, ­stroške hrambe dokumentacije ali ključev v znesku 50,00 EUR neto,
  • stroške sestave zemljiškoknjižnega predloga v znesku 100,00 EUR neto, povečane za stroške sodnih taks,
  • stroške svetovanja v znesku 50,00 EUR neto za vsako začeto uro,
  • druge stroške v znesku 50,00 EUR neto za vsako začeto uro dela.