Davki pri oddaji nepremičnine

Davek pri oddaji nepremičnine

Dohodnina se izračuna in plača od davčne osnove, ki je dohodek iz oddajanja premoženja v  najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % (15 % za leti 2020 in 2021, prej 10 %) od doseženega dohodka, po stopnji 25 % od davčnega leta 2023 dalje (15 % za leto 2022, 27,5 % za leti 2020 in 2021, prej 25 %). Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. Dejanske stroške zavezanec dokazuje z ustreznimi računi, ki jih priloži napovedi. Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se šteje za dokončen davek in se ne všteva v letno dohodninsko osnovo.

 

Če dohodnino izračuna in plača plačnik davka (izplačevalec dohodka), lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške od dohodka iz oddajanja premoženja v najem z  zahtevkom. Zahtevek vloži davčni zavezanec do 28. februarja tekočega leta za  preteklo leto.